Yabancı Plakalı Araçların Neden Olduğu Kazalar

YABANCI   PLAKALI  ARAÇ  KAZALARI  HAKKINDA  BİLGİLENDİRME

Uygulamada  pek bilinmeyen bir alan olarak, yabancı plakalı araç kazaları hakkında, soru cevap yöntemi ile pratik bilgiler sunmaya çalışacağım :

SORU  1) Yurt içinde yabancı plakalı bir aracın (kusurlu olarak) karıştığı bir kazada, yabancı plakalı aracın sigortacısından tazminat talebinde bulunulabilir mi? Bulunulabilir ise yöntemi nedir ?

CEVAP 1) Yabancı plakalı aracın (kusurlu olarak) karıştığı bir kazada, yabancı plakalı aracın Yeşil Kart (Green Card) Sigortası var ise, Türkiye’de geçerli Zorunlu Trafik Sigortası düzenlenmiş gibi değerlendirilmektedir. Yeşil Kart sigortası, bir nevi Uluslar arası geçerliliği olan Zorunlu Trafik Sigortasıdır. Mağdurlar, tazminat taleplerini, Yeşil Kart Türkiye bürosunu (TMTB) muhatap alarak gerçekleştirebilirler.

SORU  2)  Yabancı plakalı aracın neden olduğu kazadan dolayı, Türkiye’de muhatap alınacak kurum hangisidir ?

CEVAP 2)  Bu hususta TMTB / Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu muhatap alınacaktır. Bu büro, bir nevi tedvir bürosudur. Yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki temsilcisi durumundadır. Dolayısıyla mağdurlar, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nu, ilgili sigorta şirketine izafeten muhatap kabul ederek, idari ya da adli yoldan tazminat talebinde bulunabilirler.

SORU 3) Kazaya neden olan yabancı plakalı aracın yeşil kart sigortası yok ise ne olur?

CEVAP 3) Hukuki mevzuatlar gereği, geçerli bir yeşil kart düzenlenmemiş bir aracın yurt içine girişine izin verilmez. Eğer bu husus göz ardı edilerek izin verilmiş ve kaza meydana gelmiş ise, bu işlemden dolayı, idarenin hizmet kusuruna dayalı tazminat davası açılarak zararların tazmini talep edilebilir.

SORU 4)  Yeşil Kart sigortasının özellikleri nelerdir ?

CEVAP 4)  Uluslar arası nitelik taşıdığı için pek bilinmeyen bir husustur. Belirtmemiz gerekir ki, Yeşil kart sigortası, Türkiye’de meydana gelen kaza sonucu, mağdurların Türkiye’de geçerli olan Zorunlu Trafik Sigortası limitlerini aşan tüm zararlarını karşılama noktasında büyük önem arzetmektedir. Bilindiği üzere, Türkiye’de geçerli Zorunlu Trafik Sigortası limitleri düşüktür. Ağır yaralanmalı kazalarda, mağdurların zararlarının büyük bir bölümü, sigorta limitini aştığı için karşılanamamaktadır. Daha da önemlisi, Türkiye’deki Zorunlu Trafik Sigortaları, manevi zararları ödemez iken, yeşil kart sigortası, manevi zararları da ödemektedir. Ek olarak, zarar kalemi olarak bir çok hususu talep edebilme imkanınız mevcuttur. Bu konu ile ilgili olarak, yürüttüğümüz bir dava dosyasına sunulmuş kapsamlı bir bilirkişi raporu örneğini, web sitemiz içeriğinde inceleyebilirsiniz. Belirtmem gereken bir diğer husus ise, manevi tazminat kalemlerinde, dava dışı sulh ile çözüm yolu tercih edilir ise, mahkemelerce hükmedilecek muhtemel miktarlardan daha fazla olabileceğidir.  

SORU 5) Yabancı plakalı araçların yeşil kart sigorta poliçe limitleri ne kadardır ?

CEVAP 5) Yeşil kart sigorta poliçelerinin güvence limitleri, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, limitsiz olanlar olduğu gibi 20 milyon lira limitli olanlarda mevcuttur. Başka bir ifade ile, mağdurların maddi ve manevi gerçek tüm zararlarını tamamen karşılayabilecek miktarlar içermektedir.

SORU  6) Tazminat talebinin başvuru süreçleri nasıldır ?

CEVAP 6)  Mağdur, bizzat ya da vekili aracılığı ile, idari yoldan başvuru yapmak ister ise, olayı özetleyen bir dilekçe ile (dava dilekçesi formatında) Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosuna başvuru yapmalıdır. Bu dilekçenin ekine, kazaya dair tüm bilgi ve belgeler eklenmelidir. Bu dilekçenin TMTB’na ulaşması sonrasında, ilgili büroda bir dosya açılmakta ve büro avukatları tarafından ilgili yabancı sigorta şirketi bilgilendirilmektedir. Aynı dosya içeriği, yurt dışı yabancı sigorta şirketi bünyesinde de açılmaktadır. Bu aşamada, dosyanın yürütülmesi, TMTB’nin kendi bünyesinde olabileceği gibi, TMTB’nin Türkiye’de yetkilendirdiği  şirketler (yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye temsilcileri) tarafından da yapılabilmektedir. Ör: Van Ameyde , Avus, vs. Dosya, belirtilen kurum ve kuruluşların hukukçuları tarafndan değerlendirilmektedir.Eğer tazminat miktarı yüksek ise, yurt dışı sigortanın yurt dışındaki hukuk büroları tarafından da dosyanın ele alınması sözkonusu olabilmektedir. İzah edilen süreç, idari sürece dairdir. Belirtmem gerekir ki, TMTB’nin bünyesinde çalışan hukukçular, mağdurların taleplerinin değerlendirilmesi noktasında son derece profesyonel çalışmakla birlikte, dosyalarınızın akıbeti hakkında bilgi talebiniz olduğunda, en ufak bir problem yaşamadan bilgiye ulaşabilmektesiniz.

Dava yolu tercih edilir ise, mahkeme kararı beklenmelidir. Ancak, adli yolun tercih edilmesi, idari sürecin işlemesine engel olmadığı gibi, aksine faydası olduğu kanaatindeyim. Dava yolu tercih edilir ise, yurt dışındaki sigorta şirketine dava dilekçesini tebliğ etme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Yurt dışındaki sigorta şirketine izafeten TMTB’na tebliğ işleminin yapılması yeterlidir. TTMB, yabancı sigorta şirketi adına dava dilekçesini almaya yetkilidir.

ÖZETLEMEMİZ GEREKİR İSE ;

Yabancı plakalı araç kazaları sonucunda mağdur olan kişilerin maddi ve manevi tüm zararları, gerçek kişilerin muhatap alınmasına gerek kalmaksızın, yurt dışı sigorta şirketlerinden talep edilebilmektedir.

Pek bilinmeyen bir alan olduğu için, büyük hak kayıplarının mevcut olduğu bu tip kazalarda, mağdurlara ve kendilerini temsil eden avukat meslektaşlarıma, ufak ta olsa yardımcı olabilmek adına sade bir içerikte kaleme aldığım yazımın faydalı olması dileklerimle.

 

EMSAL BİLİRKİŞİ RAPORU

1

1

1

4

5

6

7

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir